Cỏ treo tường tai chuột Hoa To

80,000 60,000

+ Kích thước: 60 x 40 cm
+ Chi phí thấp
+ không mất thời gian và công sức chăm sóc
+ Không phải thường xuyên thay mới vì chết, héo như cây thật