Cỏ nhân tạo trang trí sân vườn – văn phòng (cỏ cao 2.5 cm)

120,000 85,000

  • Cỏ sân vườn khổ rộng 2m.
  • Một cuộn 50 m2 (nặng khoảng 60 – 65kg/1 cuộn).
  • Cỏ cao 2cm giá 80.000/m2
  • Cỏ cao 2.5 cm giá 85.000/m2
  • Cỏ cao 3 cm giá 95.000/m2