Bộ luật hàng hải Việt Nam 2015

Bộ luật hàng hải Nước Ta năm ngoái với nhiều lao lý về tàu biển, thuyền viên, cảng biển, luồng hàng hải, cảng cạn, vận tải biển, bảo đảm an toàn hàng hải, bảo mật an ninh hàng hải, bảo vệ thiên nhiên và môi trường, quản trị nhà nước …