Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Land – CafeLand.Vn

Hưng Thịnh Land huy động 900 tỷ, nhận chuyển nhượng cổ phần Địa ốc Vĩnh Tiến Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Land vừa kêu gọi thành công xuất sắc 900 tỷ đồng trái phiếu từ 127 nhà đầu tư trong nước ( 126 nhà đầu tư cá thể và …