FIDECO | Tất cả dự án, Thông tin chính thức

Công Ty CP Ngoại Thương Và Phát Triển Đầu Tư TP Hồ Chí Minh ( FIDECO ) được xây dựng vào năm 1989 với tên gọi tiên phong là Công ty phát triển thủy hải sản TP Hồ Chí Minh. Trụ sở chính của công ty tại 28 Phùng Khắc …

Tiết kiệm chính phủ công thức

a. Ý nghĩa: GDP là thước đo tổng sản lượng và tổng thu nhập của một nền kinh tế tài chính. Đây là một trong những biến số kinh tế tài chính quan trọng nhất của nền kinh tế tài chính quốc dân và được biết đến như chiếc hàn …

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất để lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Khu dân cư Đa Kia, xã Đa Kia, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước

1. Người có tài sản đấu giá: – Văn phòng Đăng ký đất đai. Bạn đang đọc: Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất để lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Khu dân cư Đa Kia, …