【GIẢI ĐÁP】Chi cục hải quan tiếng Anh là gì?

Chi cục hải quan tiếng Anh là gì? Tổng cục Hải quan (tên giao dịch tiếng Anh: General Department of Vietnam Customs) là cơ quan trực thuộc Bộ Tài chính với chức năng quản lý Nhà nước vềHải quan đối với hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh, quá cảnh Việt Nam, đấu tranh chống buôn lậu hoặc vận …

Công văn 4753/TCHQ-GSQL Triển khai thí điểm Quy trình thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thay thế Quyết định 1966/QĐ-TCHQ

BỘ TÀI CHÍNHTỔNG CỤC HẢI QUAN——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc————— Số : 4753 Bạn đang đọc: Công văn 4753/TCHQ-GSQL Triển khai thí điểm Quy trình thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thay thế …

Trách nhiệm giám sát và đánh giá dự án sử dụng vốn nhà nước ngoài đầu tư công quy định như thế nào? Nội dung giám sát dự án sử dụng vốn nhà nước ngoài đầu tư công gồm những gì?

Cho hỏi trách nhiệm giám sát dự án sử dụng vốn nhà nước ngoài đầu tư công được quy định như thế nào? Đánh giá dự án sử dụng vốn nhà nước ngoài đầu tư công thực hiện như thế nào? Nội dung giám sát dự án gồm những gì? …