CÔNG VĂN 778/TCHQ-GSQL » https://nhadep247.net

BỘ TÀI CHÍNHTỔNG CỤC HẢI QUAN——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 778/TCHQ-GSQLV/v xử lý vướng mắc thực hiện Điều 41 Luật HQ năm 2014 Hà Nội, ngày 13 tháng 02 năm 2017 Bạn đang đọc: CÔNG VĂN 778/TCHQ-GSQL » https://nhadep247.net Kính gửi: Cục Hải quan các …