Đầu tư (Investment) là gì? Xác định hàm đầu tư

Đầu tư ( tiếng Anh : Investment ) trong kinh tế tài chính được hiểu là việc bỏ vốn ngày ngày hôm nay với kì vọng sẽ thu được khoản doanh thu mong ước trong tương lai .Hình minh họa. Nguồn : iMoney Đầu tư (Investment) Định nghĩa Đầu tư …