Rate this post
( ĐTCK ) CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền ( Mã chứng khoán KDH – sàn HOSE ) công bố Báo cáo kinh tế tài chính quý I / 2022 .Theo đó, trong quý I / 2022, KDH ghi nhận lệch giá giảm mạnh 82,9 % so với cùng kỳ về 142,73 tỷ đồng, nhưng doanh thu sau thuế tăng 45 % lên 299,8 tỷ đồng. Trong kỳ, doanh thu gộp giảm 78,4 % so với cùng kỳ, tương ứng giảm 280,82 tỷ đồng về 77,42 tỷ đồng ; ngân sách kinh tế tài chính giảm 82,4 %, tương ứng giảm 13,85 tỷ đồng về 2,96 tỷ đồng ; ngân sách bán hàng và quản trị doanh nghiệp tăng 0,87 tỷ đồng lên 72,23 tỷ đồng ; doanh thu khác tăng thêm 312,09 tỷ đồng lên 305,1 tỷ đồng và những hoạt động giải trí khác dịch chuyển không đáng kể.

Xét về hoạt động kinh doanh cốt lõi (lợi nhuận gộp – chi phí tài chính – chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp), trong quý I/2022, lợi nhuận cốt lõi giảm 99,2% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 267,84 tỷ đồng về chỉ còn 2,23 tỷ đồng.

Như vậy, trong kỳ hoạt động giải trí cốt lõi lao dốc, công ty chỉ có lãi nhờ việc ghi nhận doanh thu khác đột biến.

Nhà Khang Điền (KDH): Quý I/2022, lợi nhuận tăng nhờ mua rẻ cổ phần tại Đầu tư Bất động sản Phước Nguyên ảnh 1

Công ty thuyết minh, doanh thu khác đột biến trong kỳ hầu hết ghi nhận lãi từ thanh toán giao dịch mua rẻ 308,4 tỷ đồng. Cụ thể, công ty con là Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Đầu tư Kinh doanh Địa ốc Gia Phước đã trải qua việc nhận chuyển nhượng ủy quyền 366 triệu CP tại CTCP Đầu tư Bất động sản Phước Nguyên để nâng chiếm hữu lên 60 % vốn điều lệ. Ngày 15/3/2022, nhóm công ty đã hoàn tất giao dịch 60 % vốn điều lệ tại Phước Nguyên với giá 620 tỷ đồng, khi triển khai nhìn nhận lại giá trị công ty, công ty ghi nhận lãi 308,4 tỷ đồng do mua rẻ.

Trong năm 2022, KDH dự kiến doanh thu 4.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 1.400 tỷ đồng, lần lượt tăng 7% và 16% so với thực hiện trong năm 2021. Như vậy, kết thúc quý I/2022, công ty hoàn thành 21,4% kế hoạch lợi nhuận năm.

Xét về dòng tiền, trong quý I / 2022, dòng tiền kinh doanh chính của KDH liên tục âm 480 tỷ đồng so với cùng kỳ âm 808,2 tỷ đồng. Ngoài ra, dòng tiền đầu tư âm 16,4 tỷ đồng và dòng tiền kinh tế tài chính dương 303,2 tỷ đồng, hầu hết tăng vay nợ.

Tính tới 31/3/2022, tổng tài sản của KDH tăng 21% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 3.024,2 tỷ đồng lên 17.396,9 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu tồn kho đạt 11.461 tỷ đồng, chiếm 65,9% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn đạt 3.666,5 tỷ đồng, chiếm 21,1% tổng tài sản và các tài sản khác.

Trong kỳ, tồn dư có tín hiệu tăng đột biến, tăng 48,2 % so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 3.728,2 tỷ đồng lên 11.461 tỷ đồng và đây là nguyên do chính dẫn tới dòng tiền âm. Ngoài ra, tính tới cuối quý I / 2022, tổng nợ vay thời gian ngắn và dài hạn 73,7 % so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 1.881,7 tỷ đồng lên 4.434,2 tỷ đồng và chiếm 25,5 % tổng nguồn vốn. Đóng cửa phiên thanh toán giao dịch ngày 29/4, CP KDH tăng 900 đồng lên 47.900 đồng / CP.