Rate this post

I. NHIỆM VỤ:
1. Đối với Diện Tích Thuê còn trống:
– Phụ trách toàn bộ hoạt động của phòng Kinh doanh, chịu trách nhiệm phát triển khách hàng thuê văn phòng tại tòa nhà;
– Trực tiếp tham gia quá trình tiếp thị, tư vấn khách hàng có nhu cầu thuê mặt bằng, tìm nguồn khách hàng mới qua các kênh thông tin;
– Duy trì mối quan hệ với đối tác và khách hàng, mở rộng mạng lưới khách hàng;
– Kiểm soát và quản lý thông tin khách hàng, đảm bảo danh sách khách hàng được cập nhật thường xuyên và chính xác;
– Quản lý, phân công công việc, đánh giá nhận xét đối với nhân sự thuộc phòng Kinh doanh;
– Lập kế hoạch kinh doanh theo định hướng của Công ty;
– Tư vấn và tìm kiếm khách hàng cho các vị trí mặt bằng còn trống và phù hợp với mục đích kinh
doanh của công ty;
– Hướng dẫn và giải đáp các thắc mắc của khách hàng về mặt bằng thuê;
– Thương thảo các điều khoản về hợp đồng như giá thuê, phí quản lý;
– Báo cáo kết quả kinh doanh cho Lãnh đạo công ty;
– Tham mưu cho lãnh đạo về chiến lược kinh doanh của Công ty.
2. Đối với khách hàng đã ký hợp đồng và đi vào hoạt động:
– Chịu trách nhiệm liên lạc và phục vụ toàn bộ khách hàng thuê như bao gồm việc tiếp nhận thông tin, theo dõi và trả lời khách hàng nhằm đáp ứng tốt nhất các yêu cầu của khách hàng trong suốt quá trình sau khi khách hoàn thiện ký hợp đồng thuê mặt bằng cũng như gọi điện phản hồi cho khách hàng về tình trạng giải quyết yêu cầu và hướng dẫn khách hàng các bước.
– Hướng dẫn khách hàng các bước và thủ tục hành chính để khách hàng vào thi công mặt bằng.
– Trực tiếp hoặc phối hợp với các bộ phận liên quan để hoàn thiện: Hợp đồng thuê, Biên bản Thanh lý Hợp đồng, Phụ lục Hợp đồng… của các khách thuê theo đúng chỉ đạo của Ban Lãnh Đạo.
– Phối hợp với Kế toán, phòng kiểm soát chặt chẽ công nợ, không để nợ đọng, nợ xấu. Rà soát báo cáo Khách nợ để tiếp tục gọi điện cho khách hàng.
– Yêu cầu các khách hàng thuê thực hiện đầy đủ các yêu cầu của BQL Tòa nhà thể hiện trong hợp đồng thuê.
– Gặp gỡ với các khách hàng nhằm thiết lập mối quan hệ tốt giữa BQL Tòa nhà và Khách thuê;
– Kiểm soát tình trạng của hợp đồng thuê: hết hạn, gia hạn, thanh lý… để kịp thời thông báo tới các phòng ban liên quan cập nhật thông tin và thực hiện các công việc liên quan.
– Theo dõi các khách thuê sắp hết hạn trong vòng 6 tháng để đề xuất mức giá thuê gia hạn hợp lý.
– Tiến hành các thủ tục, phối hợp các phòng ban liên quan đến việc tiếp nhận lại mặt bằng thuê nếu khách cũ hết hạn hợp đồng, hoặc yêu cầu thanh lý hợp đồng trước hạn phối hợp tìm khách thuê mới.
– Theo dõi thường xuyên và cập nhật vị trí trống và diện tích trống để tìm khách hàng mới
– Đối với các vấn đề phát sinh xảy ra trong mặt bằng thuê của khách hàng phải xử lý ngay và thông báo đến các bộ phận liên quan. Và báo cáo ngay cho lãnh đạo để có phương hướng giải quyết kịp thời.
– Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự chỉ đạo của Ban Lãnh đạo Công ty.
II. CHẾ ĐỘ BÁO CÁO:
-Lập báo cáo hàng tuần tổng hợp về:
+ Tình hình hiện trạng diện tích mặt bằng thuê ở khối đế như các đơn vị đã vào hoạt động, thi công, ….
+ Các vấn đề phát sinh xảy ra trong mặt bằng thuê của khách hàng.
+ Tình hình thực hiện nội quy, quy định của các khách thuê.
+ Tổng kết mặt bằng cho thuê của tòa nhà (tổng diện tích mặt bằng, diện tích khách thuê, tỷ lệ cho thuê, diện tích và tỷ lệ Công ty sử dụng, diện tích và tỉ lệ trống…)
-Trường hợp có sự cố khẩn cấp, sự việc bất thường có thể làm ảnh hưởng đến uy tín của Công ty, hoặc sự việc ngoài khả năng và thẩm quyền giải quyết phải báo cáo ngay cho Ban lãnh đạo.