Rate this post
( thitruongtaichinhtiente.vn ) – Bài viết làm rõ những hiệu quả đạt được của thị trường tài chính Nước Ta cũng như những thử thách gặp phải, đồng thời nghiên cứu và phân tích về triển vọng thị trường tài chính Nước Ta năm 2019 .Ngày nhận bài : 16/1/2019 – Ngày chỉnh sửa và biên tập : 16/1/2019 – Ngày duyệt đăng : 16/1/2019

Tóm tắt: Năm 2018, tăng trưởng kinh tế toàn cầu có dấu hiệu chững lại. Trong bối cảnh kinh tế thế giới biến động mạnh, kinh tế Việt Nam vẫn tiếp tục đạt được những thành quả khả quan, thị trường tài chính đạt được những kết quả tương đối tốt. Tuy vậy, vẫn còn những thách thức, đó là sự mất cân đối nhất định giữa thị trường vốn và thị trường tiền tệ trong việc cung ứng vốn cho nền kinh tế; hệ thống ngân hàng thương mại cần được tiếp tục cải thiện; hoạt động tín dụng đen diễn biến rất phức tạp; sự phát triển của công nghệ tài chính trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đặt ra nhiều thách thức cho hệ thống tài chính tại Việt Nam.

Từ khóa: thị trường tài chính, kinh tế, Việt Nam

Vietnamese financial market overview 2018 and 2019 outlook

Abstract: In 2018, global economic growth showed sign of slow down. In the context that the world economy was in highly fluctuation, Vietnamese economy continued to achieve positive results, Vietnamese financial market gained quite good results. However, challenges still existed: certain imbalance between capital market and monetary market in supply capital for the economy; Vietnamese banking system remained some problems needed to be further improved; “shadow” credit proceeded complicatedly; the emerge of financial technology in the 4.0 industry revolution brought in challenges for Vietnamese financial system…

The article clarifies results achieved by Vietnamese financial market as well as challenges, at the same time analyzes its outlook in 2019 .

Key words: financial market, economy, Vietnam

Bối cảnh kinh tế thế giới và Việt Nam năm 2018, triển vọng năm 2019

Năm 2018, tăng trưởng kinh tế tài chính toàn thế giới có tín hiệu chững lại. Các tổ chức triển khai quốc tế như IMF, Worldbank, OECD đều hạ dự báo tăng trưởng kinh tế tài chính và thương mại toàn thế giới thấp hơn gần 1 điểm % so với dự báo đầu năm, lần lượt ở mức 3,7 % và 4,2 %. Lạm phát toàn thế giới có xu thế tăng cao hơn năm 2017 do giá hàng hoá nguồn năng lượng tăng, đặc biệt quan trọng giá dầu trung bình tăng mạnh so với đầu năm. Thị trường tài chính quốc tế dịch chuyển mạnh do chủ trương tiền tệ dần thắt chặt tại hầu hết những nước tăng trưởng. Trong khi đó, những nước mới nổi và đang tăng trưởng đương đầu với những rủi ro đáng tiếc lớn như không ổn định tỷ giá, rủi ro tiềm ẩn rút vốn và nợ công tăng cao .
Trong toàn cảnh kinh tế tài chính quốc tế dịch chuyển mạnh, kinh tế tài chính Nước Ta năm 2018 vẫn liên tục đạt được những thành quả khả quan. Tăng trưởng GDP đạt 7,08 %, cao nhất trong vòng 10 năm qua. Nền tảng vĩ mô liên tục được thiết lập vững chãi : ( i ) CPI trung bình năm 2018 tăng 3,54 % so với năm 2017 và tăng 2,98 % so với tháng 12 năm 2017, ghi nhận năm thứ 5 liên tục ở mức thấp dưới 4 %. Lạm phát cơ bản được duy trì ở mức dưới 1,5 % ; ( ii ) Niềm tin của nhà đầu tư quốc tế liên tục duy trì. Vốn FDI tăng khá, ước đạt khoảng chừng 14 tỷ USD. Vốn đầu tư gián tiếp quốc tế xê dịch 2 tỷ USD ; ( iii ) Cán cân giao dịch thanh toán quốc tế thặng dư cao, tỷ giá không thay đổi, dự trữ ngoại hối tăng lên mức kỷ lục, tương tự 12 tuần nhập khẩu ; ( iv ) Nợ công và cân đối ngân sách được trấn áp : nợ công giảm từ 62,6 % GDP xuống 61,4 % GDP, bội chi ngân sách đạt 3,67 % GDP, bảo vệ tiềm năng của Quốc hội .
Dự báo năm 2019, kinh tế tài chính quốc tế hoàn toàn có thể duy trì được vận tốc tăng của năm 2018 ( IMF ). Tuy nhiên, không loại trừ năng lực tình hình kinh tế tài chính quốc tế hoàn toàn có thể chuyển biến nhanh và phức tạp hơn do tác động ảnh hưởng của cuộc cuộc chiến tranh thương mại Mỹ – Trung. Ngoài ra, việc Ngân hàng Dự trữ liên bang Mỹ ( FED ) thận trọng trong việc tăng lãi suất vay khiến nhiều tổ chức triển khai tài chính lớn dự báo đồng USD hoàn toàn có thể sẽ suy yếu trong năm 2019. Về kinh tế tài chính Nước Ta năm 2019, tăng trưởng kinh tế tài chính hoàn toàn có thể đạt khoảng chừng 6,9 – 7 % nếu liên tục được tương hỗ bởi tổng cầu tăng khá. Lạm phát tổng thể và toàn diện hoàn toàn có thể được trấn áp khoảng chừng 4 % .

Hình 1: Tăng trưởng GDP, 2008-2018, %

Nguồn : TCKT

Thị trường tài chính Việt Nam năm 2018

Năm 2018, thị trường tài chính Việt Nam đạt được những kết quả tương đối tốt, cụ thể là:

Thứ nhất, quy mô thị trường tài chính và mạng lưới hệ thống những định chế tài chính Nước Ta liên tục lan rộng ra. Tổng tài sản của những định chế tài chính Nước Ta liên tục tăng tuy nhiên vận tốc tăng thấp hơn so với năm 2017 đa phần do tín dụng thanh toán ngân hàng nhà nước tăng thấp hơn. Cung ứng vốn của thị trường tài chính chuyển biến tích cực theo hướng ngày càng tăng vai trò đáp ứng vốn của thị trường vốn, giảm dần áp lực đè nén tăng tín dụng thanh toán từ khu vực ngân hàng nhà nước. Tỷ trọng đáp ứng vốn từ thị trường vốn tính theo giá trị phát hành trong thực tiễn tăng gần 4 điểm % so với năm 2017 .

Hình 2: Tổng tài sản hệ thống tài chính  của Việt Nam, 2014-2018

Nguồn : UBGSTCQG

Thứ hai, cung tiền và tín dụng thanh toán tăng chậm hơn so với 3 năm gần đây nhưng tương hỗ tích cực cho tăng trưởng kinh tế tài chính và không thay đổi kinh tế tài chính vĩ mô. Năm 2018, tín dụng thanh toán tăng khoảng chừng 14 % ( năm 2017 tăng 17,6 % ). Tỷ lệ tín dụng thanh toán / GDP khoảng chừng 134 %, tăng khoảng chừng 4,6 điểm % so với cuối năm 2017. Tín dụng tập trung chuyên sâu vào những ngành sản xuất kinh doanh thương mại và được trấn áp hơn với những ngành nhiều rủi ro đáng tiếc như sàn chứng khoán, bất động sản. Trong khi đó, cung tiền M2 tăng khoảng chừng 12,5 %, tỷ suất M2 / GDP khoảng chừng 170 %. Điều này cho thấy cung tiền, tín dụng thanh toán đang dần được trấn áp ngặt nghèo hơn, bảo vệ tiềm năng kiềm chế lạm phát kinh tế .
Thứ ba, thị trường tiền tệ tương đối không thay đổi, lãi suất vay và tỷ giá tăng nhẹ, thanh khoản mạng lưới hệ thống tổ chức triển khai tín dụng thanh toán ( TCTD ) được bảo vệ, đơn cử là :
– Thanh khoản của mạng lưới hệ thống TCTD kém dồi dào hơn vào cuối năm tuy nhiên vẫn được bảo vệ. Nguồn vốn kêu gọi toàn mạng lưới hệ thống tăng khoảng chừng 14 % ( năm 2017 tăng 14,6 % ) ; Hệ số LDR khoảng chừng 87,5 % ( năm 2017 : 87,8 % ). Trong nửa đầu năm 2018, thanh khoản mạng lưới hệ thống TCTD khá dồi dào do được tương hỗ từ việc NHNN mua được lượng lớn ngoại tệ. Tuy nhiên, từ cuối tháng 7/2018, thanh khoản kém dồi dào hơn, hầu hết do áp lực đè nén từ phía tỷ giá và nhu yếu về vốn cuối năm tăng mạnh .
– Lãi suất trên thị trường tiền gửi của người mua tổ chức triển khai kinh tế tài chính và cá thể tăng. Lãi suất tiền gửi trung bình tăng từ 5,11 % năm 2017 lên 5,25 % năm. Lãi suất cho vay trung bình khoảng chừng 8,91 % ( năm 2017 : 8,86 % ). Lãi suất tăng đa phần do những TCTD cơ cấu tổ chức lại nguồn vốn nhằm mục đích bảo vệ những tỷ suất bảo đảm an toàn trong năm 2019 như tỷ suất vốn thời gian ngắn cho vay trung dài hạn giảm xuống 40 % và sẵn sàng chuẩn bị tăng vốn cấp 2 theo Basel II .
– Tỷ giá USD / VND tăng nhẹ. Tỷ giá TT tăng 1,74 % so với đầu năm, tỷ giá NHTM tăng 2,65 % và tỷ giá thị trường tự do tăng 2,46 % so với đầu năm. Đây là mức tăng không quá lớn trong toàn cảnh đồng xu tiền những nước trong khu vực mất giá mạnh ( đồng Nhân dân tệ của Trung Quốc mất giá 5,7 %, đồng Rupee Ấn Độ mất giá khoảng chừng 9 % … ). Nguyên nhân khiến tỷ giá trong nước tăng đa phần do đồng USD lên giá. Chỉ số USD index tăng khoảng chừng 4,26 % so với đầu năm và tăng 8,56 % so với mức đáy hồi tháng 2/2018. Tuy nhiên, cân đối cung và cầu ngoại tệ trong nước vẫn khá không thay đổi đã tương hỗ tích cực cho tỷ giá .
Thứ tư, thị trường vốn chịu tác động ảnh hưởng khá lớn từ những yếu tố quốc tế tuy nhiên quy mô thị trường liên tục được lan rộng ra và liên tục lôi cuốn được dòng vốn quốc tế .
– Chỉ số VNIndex giảm 10 % trong năm 2018 hầu hết do cuộc chiến tranh thương mại Mỹ – Trung cũng như việc FED tăng lãi suất vay 4 lần trong năm 2018. Tuy nhiên, thị trường CP liên tục tăng trưởng về quy mô. Giá trị vốn hoá thị trường CP, cuối năm 2018 ở mức trên 75 % GDP ( cuối 2017 là 70,2 % GDP ) .

– Dòng vốn ngoại vào thị trường chứng khoán năm 2018 tích cực trong bối cảnh rút vốn tại phần lớn các thị trường chứng khoán mới nổi trong khu vực. Khối ngoại mua ròng khoảng 1,8 tỷ USD cổ phiếu trên sàn, tập trung vào các giao dịch thỏa thuận lớn… Tổng giá trị danh mục đầu tư của khối ngoại khoảng 35,3 tỷ USD, tăng 8,9% so với cuối năm 2017. Đồng thời, triển vọng thị trường khả quan khi thị trường chứng khoán Việt Nam được FTSE Russell đưa vào danh sách theo dõi nâng hạng lên thị trường mới nổi thứ cấp. Đây cũng là bước đệm để MSCI (Morgan Stanley International Capita) đưa thị trường Việt Nam vào danh sách theo dõi nâng hạng lên thị trường mới nổi giúp thu hút nguồn vốn đầu tư gián tiếp nước ngoài nhiều hơn

Ngoài ra, thị trường vốn đã ghi nhận sự lan rộng ra và tăng trưởng khi kinh doanh thị trường chứng khoán phái sinh Nước Ta quản lý và vận hành từ tháng 8/2017 đã góp thêm phần hoàn thành xong cơ cấu tổ chức thị trường vốn, tạo thêm công cụ phòng ngừa rủi ro đáng tiếc cho nhà đầu tư. Giá trị thanh toán giao dịch trung bình thị trường phái sinh đạt khoảng chừng 9.400 tỷ đồng / phiên kể từ tháng 5/2018, cao nhất đạt trên 16.000 tỷ đồng / phiên .

Hình 3: Tăng trưởng chỉ số VN Index và quy mô vốn hóa thị trường cổ phiếu, 2014-2018

Nguồn : UBGSTCQG

Thứ năm, nợ xấu và hoạt động giải trí giải quyết và xử lý nợ xấu của khu vực ngân hàng nhà nước có chuyển biến tích cực. Theo Ngân hàng Nhà nước Nước Ta, tỷ suất nợ xấu nội bảng giảm xuống còn 1,89 % năm 2018 từ mức 2,46 % năm năm nay. Hoạt động giải quyết và xử lý nợ xấu được đẩy nhanh hơn, hầu hết sử dụng nguồn dự trữ rủi ro đáng tiếc tín dụng thanh toán và thu nợ từ người mua. Giá trị nợ xấu giải quyết và xử lý trong năm 2018 tăng gần 30 % so năm 2017 ( không gồm có nợ bán cho VAMC ). Trong đó, sử dụng dự trữ rủi ro đáng tiếc tín dụng thanh toán chiếm 59,8 % ; thu nợ từ người mua chiếm 33,2 % ; phát mại gia tài chiếm 3,0 %, còn lại là bằng những hình thức giải quyết và xử lý khác. Đây là những yếu tố tích cực để mạng lưới hệ thống TCTD liên tục giải quyết và xử lý nợ xấu trong năm 2019 .
Thứ sáu, hiệu quả kinh doanh thương mại của những TCTD tăng trưởng vượt bậc. Lợi nhuận sau thuế ước tăng khoảng chừng 40 % so với năm 2017 ( năm 2017 tăng 52,3 % ). ROA ước đạt 0,9 % ( năm 2017 : 0,73 % ), ROE ước đạt 13,6 % ( năm 2017 : 11,22 % ). Hoạt động kinh doanh thương mại của những TCTD đang đem lại tác dụng tích cực. Cụ thể, hoạt động giải trí dịch vụ góp phần ngày càng nhiều doanh thu cho mạng lưới hệ thống TCTD. Nhiều NHTM đã tích cực tăng trưởng những hoạt động giải trí dịch vụ, đa dạng hóa cơ cấu tổ chức nguồn thu nhập. Xu hướng lan rộng ra hoạt động giải trí ngân hàng nhà nước số, những phương pháp thanh toán giao dịch mới giúp tăng chất lượng dịch vụ, góp thêm phần thôi thúc doanh thu ngân hàng nhà nước .
Thứ bảy, hoạt động giải trí của mạng lưới hệ thống những công ty sàn chứng khoán ( CTCK ) tích cực hơn như : Tổng tài sản mạng lưới hệ thống công ty chứng khoán ước tăng 20,3 % ; Tổng vốn chủ sở hữu tăng 22,8 % ; Tỷ trọng những khoản đầu tư tài chính tăng từ 38,7 % lên 42,3 % trong tổng tài sản, phần tăng thêm hầu hết là tiền gửi có kỳ hạn ; Tổng lợi nhuận sau thuế của mạng lưới hệ thống CTCK tăng 15,3 % so với năm 2017 ; Lãi từ những hoạt động giải trí cho vay margin và môi giới sàn chứng khoán chiếm 50 % ( năm 2017 : 46,6 % ), lãi từ hoạt động giải trí đầu tư tài chính chiếm 37,5 % ( năm 2017 : 39,2 % ) .
Thứ tám, hoạt động giải trí của những doanh nghiệp bảo hiểm tăng trưởng khả quan, đơn cử như : Tổng doanh thu phí bảo hiểm tăng 25,8 % so với năm 2017. Tăng trưởng lệch giá phí được góp phần tích cực từ kênh bán chéo bảo hiểm qua ngân hàng nhà nước ( bancassurance ). Tổng tài sản của những doanh nghiệp bảo hiểm tăng 19,4 %, cơ cấu tổ chức gia tài lành mạnh đa phần là đầu tư vào trái phiếu chính phủ nước nhà ( TPCP ) và tiền gửi tại những TCTD .

Tuy vậy, thị trường tài chính Việt Nam vẫn còn những thách thức, đó là:

Một là, sự mất cân đối nhất định giữa thị trường vốn và thị trường tiền tệ trong việc đáp ứng vốn cho nền kinh tế tài chính. Thị trường vốn tuy có sự chuyển biến về tỷ trọng đáp ứng vốn cho nền kinh tế tài chính tuy nhiên còn nhỏ và chưa tăng trưởng. Cụ thể : ( i ) vai trò của nhà đầu tư tổ chức triển khai còn hạn chế ; ( ii ) loại sản phẩm thiếu phong phú, chưa có nhiều loại sản phẩm như phái sinh, sàn chứng khoán hóa … ( iii ) việc cung ứng thông tin hạn chế khi chưa có những tổ chức triển khai xếp hạng tin tưởng, broking house … Đặc biệt, sự tăng trưởng của thị trường trái phiếu doanh nghiệp ( TPDN ) còn nhiều hạn chế, chưa triển khai tốt vai trò là kênh cung ứng vốn cho những doanh nghiệp. Dư nợ thị trường TPDN ước khoảng chừng 7 % GDP, thấp hơn nhiều so với mức trung bình của những nước trong khu vực ( 21 % ). Điều này khiến cho việc đáp ứng vốn dài hạn cho nền kinh tế tài chính liên tục gặp nhiều thử thách và rủi ro đáng tiếc mất cân đối kỳ hạn nguồn vốn của khu vực ngân hàng nhà nước cũng ngày càng tăng hơn .

Hình 4: Cơ cấu cung ứng vốn cho nền kinh tế  (giai đoạn 2014-2018)

Nguồn : UBGSTCQG tổng hợp

Hai là, mạng lưới hệ thống ngân hàng nhà nước thương mại Nước Ta vẫn còn 1 số ít yếu tố cần được liên tục cải tổ, đó là : ( i ) Tỷ lệ bảo đảm an toàn vốn chưa phản ánh không thiếu mức độ bảo đảm an toàn vốn của mạng lưới hệ thống NHTM và chịu nhiều áp lực đè nén tăng vốn theo BASEL II ; ( ii ) Xử lý nợ xấu theo Nghị quyết 42 còn vướng mắc hầu hết tương quan đến xử lý tài sản bảo vệ ; hạ tầng tài chính còn chưa bắt kịp với chuẩn mực quốc tế ; ( iii ) Dòng vốn tín dụng thanh toán vào nghành nghề dịch vụ đầu tư, kinh doanh thương mại bất động sản và kiến thiết xây dựng tuy được trấn áp ngặt nghèo nhưng vẫn chiếm tỷ trọng cao. Điều này khiến việc hạ ngân sách vốn cho nền kinh tế tài chính liên tục gặp trở ngại .
Ba là, hoạt động giải trí tín dụng thanh toán đen diễn biến rất phức tạp, gây không ổn định trật tự xã hội, ảnh hưởng tác động xấu đến hoạt động giải trí tiền tệ ngân hàng nhà nước, tác động ảnh hưởng đến niềm tin của dân cư. Hoạt động tín dụng thanh toán đen đa phần tận dụng và núp bóng doanh nghiệp như hiệu cầm đồ, công ty tài chính, dịch vụ đáo nợ ngân hàng nhà nước với phương pháp, thủ đoạn rất phức tạp, phức tạp, gây nhiều khó khăn vất vả cho công tác làm việc tìm hiểu để giải quyết và xử lý .
Bốn là, sự tăng trưởng của công nghệ tiên tiến tài chính trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 cũng đặt ra nhiều thử thách cho mạng lưới hệ thống tài chính tại Nước Ta. Cụ thể như những yếu tố tương quan đến phòng chống tội phạm công nghệ cao, bảo mật thông tin tài liệu người dùng, nâng cao sự hiểu biết của người sử dụng dịch vụ, bảo vệ quyền hạn người tiêu dùng loại sản phẩm tài chính .

Triển vọng thị trường tài chính Việt nam Năm 2019

Về cung tiền, tín dụng thanh toán cho nền kinh tế tài chính tăng ở mức thận trọng. M2 tăng khoảng chừng 12-14 %. Tăng trưởng tín dụng thanh toán toàn mạng lưới hệ thống năm 2019 dự kiến liên tục được trấn áp ở mức hài hòa và hợp lý ( khoảng chừng 14 ) để triển khai tiềm năng trấn áp lạm phát kinh tế, tương hỗ tăng trưởng kinh tế tài chính, dòng vốn tín dụng thanh toán liên tục được xu thế vào những nghành nghề dịch vụ sản xuất kinh doanh thương mại, nhất là nghành ưu tiên, đồng thời, liên tục trấn áp ngặt nghèo và hạn chế tín dụng thanh toán vào những nghành tiềm ẩn rủi ro đáng tiếc cao .
Dự báo năm 2019, mặt phẳng lãi suất vay hoàn toàn có thể giữ không thay đổi do : ( i ) Áp lực lạm phát kinh tế giảm bớt khi giá dầu quốc tế được dự báo không dịch chuyển ; ( ii ) Đồng USD dự báo suy yếu làm giảm áp lực đè nén từ phía tỷ giá .
Năm 2019, áp lực đè nén lên tỷ giá hoàn toàn có thể không quá lớn bởi những yếu tố ảnh hưởng tác động trong nước và quốc tế đang có khunh hướng thuận tiện hơn so với dự báo : ( i ) Khả năng USD sẽ suy yếu hơn. Citigroup dự báo USD index hoàn toàn có thể giảm giá 2 % trong 6 đến 12 tháng tới ; ( ii ) Lạm phát toàn diện và tổng thể có năng lực trấn áp khoảng chừng 4 % do giá dầu quốc tế có xu thế giảm, do đó giảm áp lực đè nén lên tỷ giá. Đây là những yếu tố tích cực giúp chủ trương tỷ giá dữ thế chủ động hơn để tiến dần đến điểm cân đối ngang giá tiền tệ .
Về đầu tư và chứng khoán : Chỉ số việt nam Index hoàn toàn có thể xê dịch từ 800 đến 950 điểm hầu hết do ảnh hưởng tác động của những yếu tố bên ngoài như : kinh tế tài chính Mỹ được dự báo suy giảm tăng trưởng, cuộc chiến tranh thương mại Mỹ – Trung Quốc liên tục diễn biến khó lường, xu thế suy giảm của đầu tư và chứng khoán Mỹ sau khi tạo đỉnh trung hạn. Tuy nhiên, việc FED thận trọng hơn trong việc tăng lãi suất vay sẽ là yếu tố có lợi cho những kinh doanh thị trường chứng khoán mới nổi, trong đó có Nước Ta. Ngoài ra, việc đồng USD hoàn toàn có thể giảm giá trong năm 2019 là thời cơ để lôi cuốn dòng vốn gián tiếp quốc tế so với những đầu tư và chứng khoán mới nổi có những yếu tố cơ bản tốt như Nước Ta .
Để góp thêm phần thực thi tốt những tiềm năng kinh tế tài chính – xã hội đã được Quốc hội phê duyệt cho năm 2019, 1 số ít giải pháp cần được triển khai tốt, đơn cử :
Một là, củng cố vững chãi hơn nền tảng kinh tế tài chính vĩ mô như, liên tục phấn đấu tăng trưởng vững chắc trải qua những giải pháp như : tăng cường cơ cấu tổ chức lại những ngành, nghành, tăng trưởng sản xuất link theo chuỗi giá trị liên kết với mạng lưới hệ thống tiêu thụ trong và ngoài nước ; tập trung chuyên sâu nâng cao chất lượng tăng trưởng của nền kinh tế tài chính, chuyển mạnh sang quy mô tăng trưởng theo chiều sâu trên cơ sở ứng dụng công nghệ tiên tiến tân tiến ; liên tục thôi thúc can đảm và mạnh mẽ cải cách hành chính, tạo những chuyển biến rõ ràng trong giảm chi tiếp tục để tạo khoảng trống chủ trương tài khóa và tăng chi đầu tư cho tăng trưởng kinh tế tài chính. Đồng thời, bám sát những diễn biến thị trường sản phẩm & hàng hóa quốc tế và trong nước, để kiểm soát và điều chỉnh giá dịch vụ công sao cho lạm phát kinh tế ở trong mức tiềm năng hài hòa và hợp lý .
Hai là, dữ thế chủ động điều hành quản lý chủ trương tiền tệ theo hướng ( i ) Duy trì chủ trương tín dụng thanh toán thận trọng, linh động. Theo đó, tăng trưởng tín dụng thanh toán năm 2019 giữ ở mức tương tự như năm 2018 ( khoảng chừng 14 % ). Tiếp tục trấn áp ngặt nghèo dòng vốn ngân hàng nhà nước vào những nghành rủi ro đáng tiếc cao như bất động sản, sàn chứng khoán … ( ii ) Tiếp tục tiềm năng không thay đổi mặt phẳng lãi suất vay, phấn đấu giảm lãi suất vay ở những ngành ưu tiên. ( iii ) Chủ động tiến dần đến điểm cân đối ngang giá tiền tệ do năm 2019 được dự báo năng lực đồng USD giảm giá và áp lực đè nén từ phía lạm phát kinh tế không nhiều với giá dầu có xu thế giảm là những yếu tố tích cực giúp chủ trương tỷ giá .

Ba là, tiếp tục củng cố và hoàn thiện hệ thống quản trị các ngân hàng thương mại, trong đó tập trung vào việc sớm áp dụng các chuẩn mực quản trị NHTM theo thông lệ quốc tế, đẩy nhanh tiến độ áp dụng Basel II (áp dụng đối với tất cả các NHTM thay vì thí điểm 10 NHTM như giai đoạn vừa qua).

Bốn là, liên tục tăng trưởng kinh doanh thị trường chứng khoán theo hướng lành mạnh và vững chãi, đơn cử : ( i ) Theo dõi sát, nhìn nhận những dịch chuyển kinh tế tài chính vĩ mô, thị trường tài chính – sàn chứng khoán quốc tế, những rủi ro đáng tiếc tiềm ẩn để có giải pháp ứng phó kịp thời, hạn chế tác động bất lợi lên kinh doanh thị trường chứng khoán trong nước ; ( ii ) Tiếp tục tiến hành kinh khủng với những tiềm năng, giải pháp tái cơ cấu tổ chức kinh doanh thị trường chứng khoán, tăng trưởng thị trường vốn, thôi thúc nâng hạng đầu tư và chứng khoán, tăng nhanh cổ phần hóa, thoái vốn Nhà nước ; ( iii ) Đẩy mạnh việc thực thi nhanh, kinh khủng những giải pháp tăng trưởng đồng điệu thị trường TPDN như quản lý và vận hành thị trường thanh toán giao dịch TPDN, xây dựng Trung tâm tin tức TPDN tập trung chuyên sâu tại Sở GDCK ; xây dựng Tổ chức xếp hạng tin tưởng có đủ uy tín, năng lượng, nhu yếu TPDN phát hành ra công chúng phải được xếp hạng tin tưởng …
Năm là, tăng cường những giải pháp phòng và chống những rủi ro đáng tiếc mang tính liên ngành, như thực trạng tín dụng thanh toán đen thời hạn qua, trước mắt cần có sự kinh khủng trong quản lý giữa những bộ ban ngành có tương quan như NHNN và Bộ Công an. Trong trung dài hạn cần tăng trưởng, lan rộng ra mạng lưới hệ thống ngân hàng nhà nước, nhất là những địa phận còn nhiều khó khăn vất vả như : nông thôn, vùng sâu, vùng xa, … tạo điều kiện kèm theo thuận tiện so với người dân tiếp cận nguồn vốn tín dụng thanh toán và những dịch vụ ngân hàng nhà nước, qua đó đẩy lùi và trấn áp ngặt nghèo nạn cho vay nặng lãi .
Cuối cùng là tăng trưởng những giải pháp tận dụng thời cơ đồng thời phòng tránh được những rủi ro đáng tiếc do sự tăng trưởng của công nghệ tiên tiến tài chính đem lại như, cần có sự chuẩn bị sẵn sàng kỹ càng về hạ tầng pháp lý cũng như hạ tầng công nghệ tiên tiến và nguồn nhân lực chất lượng cao nhằm mục đích tận dụng những lợi thế và ứng phó kịp thời với những rủi ro đáng tiếc trong tương lai do tiến triển của cách mạng công nghệ thông tin, đặc biệt quan trọng là công nghệ tiên tiến tài chính .